Vervroegde overgang

De gemiddelde leeftijd waarop de vrouw stopt met menstrueren is 51. Dit is de start van de menopauze. Bij 1% van de vrouwen begint de overgang al voor haar 40e jaar. In dat geval wordt gesproken over vervroegde overgang. Andere benamingen hiervoor zijn prematuur ovarieel falen (POF) en premature ovariële insufficiëntie (POI).

De diagnose
Als je arts vermoedt dat bij jou sprake is van een te vroeg overgang vraagt hij/zij naar ziekten, operaties, medicijnen, bestralingen enzovoort. Ook wordt gevraagd naar aangeboren afwijkingen in de familie en naar het aanwezig zijn van zwakzinnigheid. Eveneens zal je worden gevraagd of je weet hoe oud je moeder was toen ze in de overgang kwam. De leeftijd waarop een vrouw in de overgang komt, is voor een deel erfelijk bepaald. Daarnaast is het belangrijk om te weten of er andere familieleden zijn die te vroeg in de overgang zijn gekomen. Uit onderzoek is gebleken dat wanneer niemand in de familie te vroeg in de overgang kwam, de kans dat een familielid dit overkomt niet groter is dan 1-2%. Als daarentegen meer vrouwen in een familie de vervroegde overgang kwamen (zonder duidelijke oorzaak) dan is de kans groot dat nog meer familieleden te vroeg in de overgang komen en kan het belangrijk zijn ze hiervoor te waarschuwen. Ze kunnen dan als ze dat willen bijvoorbeeld eerder stoppen met de pil, of hormonaal onderzoek laten doen naar een eventueel beginnende overgang.

Met bloedonderzoek kan worden vastgesteld dat je in de overgang bent. Als de eierstokken geen eicellen meer bevatten, niet reageren of afwezig zijn, krijgen je hersenen geen seintjes terug om de aanmaak van FSH te stoppen en blijft het FSH hormoon maar stijgen. Bij vrouwen met een te vroege overgang worden hoge spiegels FSH en LH en lage spiegels oestrogenen gevonden. Bloedonderzoek is alleen zinvol als er geen hormoonpreparaten gebruikt worden. Je moet dan ook minstens 1 maand vóór de test stoppen met de anticonceptiepil.

Als je onvoorzien in de overgang komt, wordt er chromosoomonderzoek verricht. Hiervoor wordt een buisje bloed afgenomen. De uitslag wordt meestal na 12-14 weken bekend. Vaak wordt ook onderzoek gedaan naar draagsterschap van een fragiele-X aandoening. Dit gaat eveneens via bloedonderzoek.

Omdat er mogelijk sprake kan zijn van antistoffen tegen je eigen eierstokken, kan je lichaam mogelijk ook antistoffen maken tegen andere klieren die hormonen produceren. Er wordt dan via bloedonderzoek gekeken of er antistoffen zijn tegen de schildklier en de bijnier. In dat geval zal door middel van bloedonderzoek worden gekeken of de bijnier en de schildklier nog normaal werken.

Bron: Freya / vervroegde overgang

Leave a Comment